Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 16: Một nhà quảng cáo muốn tăng Điểm Chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp. Bạn sẽ đề xuất phương pháp nào

      3.869    4.58/5 trong 6 lượt 
  Một nhà quảng cáo muốn tăng Điểm Chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp. Bạn sẽ đề xuất phương pháp nào?

  -  Đặt mức điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo là +20% cho từ khóa đó

  -  Xóa từ khóa và thêm từ đồng nghĩa của từ khóa đó vào chiến dịch

  -  Xóa từ khóa và sử dụng Công cụ  lập kế hoạch từ khóa để tìm từ khóa có liên quan hơn

  -  Sửa đổi quảng cáo được liên kết với từ  khóa đó để  chuyển hướng đến trang đích có liên quan cao 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận