Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 20: Lợi ích của việc có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo là gì?

      3.960    4.29/5 trong 7 lượt 
  Lợi ích của việc có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo là gì?

  -  AdWords sẽ tự động so khớp mỗi quảng cáo với từ khóa liên quan nhất tới quảng cáo

  -  AdWords sẽ tự động xoay vòng quảng cáo và hiển thị các quảng cáo hoạt động tốt nhất thường xuyên hơn

  -  Các quảng cáo chỉ đủ điều kiện hiển thị ở đầu trang nếu có nhiều hơn một quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó

  -  Các quảng cáo chỉ đủ điều kiện hiển thị  tiện ích quảng cáo nếu có nhiều hơn một quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận