Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có một người bạn bắt đầu chiến dịch adwords đầu tiên của cô ấy

      3.410    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn có một người bạn bắt đầu chiến dịch adwords đầu tiên của cô ấy. Bạn sẽ gợi ý như thế nào về cách chọn từ khoá?
   

  Duy trì mỗi từ khóa tương ứng một từ duy nhất thay vì một cụm từ

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt chủ đề cho từng nhóm quảng cáo và lựa chọn từ khóa liên quan

   

          có 32 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Bao gồm hơn 50 từ khoá trong 1 nhóm quảng cáo

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt chủ đề cho từng chiến dịch và lựa chọn từ khóa liên quan

   

          có 2 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận