Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn sẽ giải thích như thế nào về tầm quan trọng của số lần hiển thị quảng cáo cho một khách hàng

      3.266    4.67/5 trong 6 lượt 
  Bạn sẽ giải thích như thế nào về tầm quan trọng của số lần hiển thị quảng cáo cho một khách hàng đang lo ngại rằng chiến dịch Mạng tìm kiếm của cô ấy đang tạo số lần hiển thị mà không tạo nhấp chuột?
   

  Chúng có thể cho cô ấy biết tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình

   

          có 3 trong tổng số 80 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng có thể giúp cô ấy tính toán tần suất ai đó nhấp vào quảng cáo của mình và sau đó chuyển đổi

   

          có 1 trong tổng số 80 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng có thể cho cô ấy biết được tần suất mà quảng cáo của cô ấy được hiến thị với khách hàng tiềm năng

   

          có 7 trong tổng số 80 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng có thể giúp cô ấy đánh giá quảng cáo của cô ấy thu hút khách hàng tiềm năng như thế nào

   

          có 69 trong tổng số 80 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận