Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn bán sô-cô-la và muốn tùy chỉnh quảng cáo văn bản của mình để chúng khớp trực tiếp với cụm từ tìm kiếm của mọi người hơn

      2.756    4.57/5 trong 8 lượt 
  Bạn bán sô-cô-la và muốn tùy chỉnh quảng cáo văn bản của mình để chúng khớp trực tiếp với cụm từ tìm kiếm của mọi người hơn, chẳng hạn như “sô-cô-la đen.” Bạn sử dụng mã chèn từ khóa “Chúng tôi bán {Từ khóa:Sô-cô-la}”. Dòng tiêu đề của bạn có thể trông như thế này:
   

  Chúng tôi Bán sô-cô-la

   

          có 6 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng tôi Bán Sô-cô-la Đen

   

          có 24 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng tôi Bán sô-cô-la đen

   

          có 2 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng tôi bán sô-cô-la đen

   

          có 1 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận