Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Giám đốc điều hành một công ty thương mại điện tử nhỏ đang tranh luận về các chỉ số Adwrods

      3.461    4.21/5 trong 7 lượt 
  Giám đốc điều hành một công ty thương mại điện tử nhỏ đang tranh luận về các chỉ số Adwrods. Nếu chính sách không giới hạn, miễn là lợi tức đầu tư (ROI) dương, đề xuất nào có nhiều khả năng giúp công ty thu được lợi nhuận tối đa nhất?
   

  Xác định xem các chiến dịch có mang lại lợi nhuận không, sau đó thử nghiệm các lần tăng giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu khác nhau để xem lần tăng giá thầu nào tối đa hoá tổng lợi nhuận.

   

          có 55 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Các chiến dịch email của công ty mang lại nhiều lợi nhuận nhất, với chi phí mỗi chuyển đổi là 15 đô la Mỹ, vì vậy nên sử dụng chi phí đó làm điểm chuẩn khi đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu

   

          có 0 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cho các chiến dịch từ 15 đô la mỹ xuống 10 đô la mỹ để thúc đẩy tăng lợi nhuận trên mỗi khách hàng

   

          có 0 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Chi tiêu quảng cáo nên luôn chiến 7% doanh thu, tỷ lệ này nên được sử dụng như ROI mục tiêu

   

          có 5 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận