Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Phương pháp hay nhất cho quảng cáo được ưu tiên trên thiết bị di động là phương pháp nào

      1.815    4.6/5 trong 5 lượt 
  Phương pháp hay nhất cho quảng cáo được ưu tiên trên thiết bị di động là phương pháp nào?
   

  Sử dụng trang đích được tối ưu cho thiết bị di động

   

          có 16 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Đưa thông tin quan trọng nhất của bạn vào dòng thứ hai của văn bản quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Tích hợp quảng cáo Flash trên thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng định dạng và nội dung tương tự như khi bạn sử dụng cho quảng cáo trên máy tính xách tay

   

          có 2 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận