Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động mua hàng gần đây

      3.106    4.6/5 trong 5 lượt 
  Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động mua hàng gần đây:
   

  đã gọi cho một doanh nghiệp tương tự từ điện thoại của họ

   

          có 0 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  đã lưu doanh nghiệp làm liên hệ trên điện thoại của họ

   

          có 4 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  đã nhấp để gọi đến doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm

   

          có 5 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  đã truy cập trang web của doanh nghiệp từ trang kết quả tìm kiếm

   

          có 20 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận