Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Jonathan có một doanh nghiệp kinh doanh thuyền tại Bay Area, anh để ý thấy rằng các quảng cáo văn bản của mình hiển thị dưới kết quả tìm kiếm của một đối thủ cạnh tranh

      1.931    4.6/5 trong 5 lượt 
  Jonathan có một doanh nghiệp kinh doanh thuyền tại Bay Area, anh để ý thấy rằng các quảng cáo văn bản của mình hiển thị dưới kết quả tìm kiếm của một đối thủ cạnh tranh khi mọi người nhập vào các từ khoá như "du ngoạn thuyền trên vịnh San Francisco". Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp anh ta đạt được vị trí hàng đầu?
   

  Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu

   

          có 0 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu

   

          có 8 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)

   

          có 11 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tối đa hoá số nhấp chuột

   

          có 3 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận