Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn đang xem xét các chiến dịch của một khách hàng mới, khách hàng này muốn quảng bá tốt hơn cơ sở giữ trẻ tới cha mẹ

      3.401    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn đang xem xét các chiến dịch của một khách hàng mới, khách hàng này muốn quảng bá tốt hơn cơ sở giữ trẻ tới cha mẹ đang tìm hiểu về dịch vụ giữ trẻ trên các thiết bị di động của họ. Hiện nay, các quảng cáo của anh ấy bao gồm văn bản chung về giữ trẻ. Để tối ưu hoá quảng cáo của anh ấy cho thiết bị di động, bạn có thể tạo quảng cáo với:
   

  một dòng tiêu đề và văn bản mô tả bao gồm lời chứng thực của khách hàng và sử dụng tiện ích quảng cáo tự động của các lượt truy cập trước đó để cho mọi người thấy họ đã truy cập trang web của khách hàng lần cuối khi nào.

   

          có 5 trong tổng số 119 bạn chọn câu trả lời này

  phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web của cơ sở được làm trang đích và sử dụng video tương tác cho thấy học sinh hiện tại và giáo viên đang cùng nhau đọc sách

   

          có 111 trong tổng số 119 bạn chọn câu trả lời này

  một dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký đến thăm và sử dụng tiện ích vị trí để họ biết địa điểm doanh nghiệp của khách hàng ở đâu.

   

          có 3 trong tổng số 119 bạn chọn câu trả lời này

  phiên bản máy tính của trang web của cơ sở làm trang đích và dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký nhận bản tin của cơ sở

   

          có 0 trong tổng số 119 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận