Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch là 20 đô la Mỹ, có thể chi bao nhiêu trong ngân sách để hiển thị quảng cáo

      2.643    4.6/5 trong 5 lượt 
  Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch là 20 đô la Mỹ, có thể chi bao nhiêu trong ngân sách để hiển thị quảng cáo của bạn vào các ngày nhất định dựa trên dao động trong lưu lượng truy cập?
   

  tối đa 20 đô la Mỹ

   

          có 3 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  tối đa 21 đô la Mỹ

   

          có 2 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  tối đa 24 đô la Mỹ

   

          có 10 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  tối đa 30 đô la Mỹ

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận