Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch là 20 đô la Mỹ, có thể chi bao nhiêu trong ngân sách để hiển thị quảng cáo

11/06/2017    912    4.6/5 trong 5 lượt 
Nếu ngân sách hàng ngày của chiến dịch là 20 đô la Mỹ, có thể chi bao nhiêu trong ngân sách để hiển thị quảng cáo của bạn vào các ngày nhất định dựa trên dao động trong lưu lượng truy cập?
 

tối đa 20 đô la Mỹ

 

        có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

tối đa 21 đô la Mỹ

 

        có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

tối đa 24 đô la Mỹ

 

        có 9 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

tối đa 30 đô la Mỹ

 

        có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!
 

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện