Đúng hay sai: quảng cáo danh sách sản phẩm sử dụng dữ liệu Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo

11/06/2017    1.190    4.6/5 trong 5 lượt 
Đúng hay sai: quảng cáo danh sách sản phẩmphẩm sử dụng dữ liệu Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo.
 

Đúng

 

        có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Sai

 

        có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!
 

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện