Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Câu nào về tiện ích quảng cáo là không đúng

      2.316    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu nào về tiện ích quảng cáo là không đúng?
   

  Chúng thường xuất hiện bên dưới các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

   

          có 24 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng giúp cải thiện tỷ lệ nhấp

   

          có 1 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng có xu hướng cải thiện khả năng hiện thị của quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Chúng hiển thị thêm thông tin về doanh nghiệp

   

          có 1 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận