Câu nào về tiện ích quảng cáo là không đúng

11/06/2017    1.335    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu nào về tiện ích quảng cáo là không đúng?
 

Chúng thường xuất hiện bên dưới các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

 

        có 21 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

Chúng giúp cải thiện tỷ lệ nhấp

 

        có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

Chúng có xu hướng cải thiện khả năng hiện thị của quảng cáo

 

        có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

Chúng hiển thị thêm thông tin về doanh nghiệp

 

        có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện