Bạn có thể làm gì khi tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị

13/06/2017    650    4.6/5 trong 5 lượt 
Bạn có thể làm gì khi tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị?
 

Phân bổ ngân sách và kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn trên nhiều chiến dịch

 

        có 2 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

Loại trừ vị trí và danh mục không liên quan

 

        có 12 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cụ thể cho các vị trí tự động

 

        có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

Đặt giá thầu vị trí riêng biệt ở cấp nhóm quảng cáo

 

        có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện