Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể làm gì khi tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị

      1.562    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn có thể làm gì khi tạo một chiến dịch riêng biệt chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị?
   

  Phân bổ ngân sách và kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn trên nhiều chiến dịch

   

          có 2 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Loại trừ vị trí và danh mục không liên quan

   

          có 12 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cụ thể cho các vị trí tự động

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Đặt giá thầu vị trí riêng biệt ở cấp nhóm quảng cáo

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận