Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, Thư viện mẫu quảng cáo cho phép bạn

      1.664    4.25/5 trong 6 lượt 
  Khi tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, Thư viện mẫu quảng cáo cho phép bạn:
   

  tự động điều chỉnh nội dung hình ảnh dựa trên hiệu suất chiến dịch

   

          có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  chọn từ các mẫu thiết kế sẵn có

   

          có 7 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  mở rộng phạm vi tiếp cận của Chiến dịch hiển thị tới các đối tác tìm kiếm của Google

   

          có 1 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  tự động tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh từ văn bản quảng cáo hiện có

   

          có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận