Khi tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, Thư viện mẫu quảng cáo cho phép bạn

13/06/2017    756    4.25/5 trong 6 lượt 
Khi tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, Thư viện mẫu quảng cáo cho phép bạn:
 

tự động điều chỉnh nội dung hình ảnh dựa trên hiệu suất chiến dịch

 

        có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

chọn từ các mẫu thiết kế sẵn có

 

        có 7 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

mở rộng phạm vi tiếp cận của Chiến dịch hiển thị tới các đối tác tìm kiếm của Google

 

        có 1 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

tự động tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh từ văn bản quảng cáo hiện có

 

        có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện