Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo sử dụng lập lịch có điều chỉnh giá thầu tuỳ chỉnh cho quãng thời gian từ 9 giờ tối đến 12 giờ sáng

      2.182    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo sử dụng lập lịch có điều chỉnh giá thầu tuỳ chỉnh cho quãng thời gian từ 9 giờ tối đến 12 giờ sáng và các buổi trong tuần. Giá thầu bình thường là 0,40 đô la Mỹ và hệ số giá thầu là -25%
   

  0,03 đô la Mỹ

   

          có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  0,30 đô la Mỹ

   

          có 10 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  0,31 đô la Mỹ

   

          có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  0,32 đô la Mỹ

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận