Một nhà quảng cáo sử dụng lập lịch có điều chỉnh giá thầu tuỳ chỉnh cho quãng thời gian từ 9 giờ tối đến 12 giờ sáng

11/06/2017    1.212    4.6/5 trong 5 lượt 
Một nhà quảng cáo sử dụng lập lịch có điều chỉnh giá thầu tuỳ chỉnh cho quãng thời gian từ 9 giờ tối đến 12 giờ sáng và các buổi trong tuần. Giá thầu bình thường là 0,40 đô la Mỹ và hệ số giá thầu là -25%
 

0,03 đô la Mỹ

 

        có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

0,30 đô la Mỹ

 

        có 10 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

0,31 đô la Mỹ

 

        có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

0,32 đô la Mỹ

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện