Quảng cáo có khả năng liên quan về mặt ngữ cảnh nhất đến các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng

13/06/2017    638    4.6/5 trong 5 lượt 
Quảng cáo có khả năng liên quan về mặt ngữ cảnh nhất đến các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng:
 

Tiếp thi lại

 

        có 6 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Nhắm mục tiêu theo chủ đề

 

        có 16 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Đối tượng chung sở thích

 

        có 0 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Đối tượng trong thị trường

 

        có 1 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện