Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quảng cáo có khả năng liên quan về mặt ngữ cảnh nhất đến các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng

      1.722    4.6/5 trong 5 lượt 
  Quảng cáo có khả năng liên quan về mặt ngữ cảnh nhất đến các trang web mà chúng xuất hiện khi sử dụng:
   

  Tiếp thi lại

   

          có 7 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Nhắm mục tiêu theo chủ đề

   

          có 17 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Đối tượng chung sở thích

   

          có 0 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Đối tượng trong thị trường

   

          có 1 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận