Tại sao việc bao gồm quảng cáo văn bản và quảng cáo hình ảnh trong cùng một nhóm quảng cáo lại có lợi khi quảng cáo trên Mạng hiển thị

13/06/2017    842    4.6/5 trong 5 lượt 
Tại sao việc bao gồm quảng cáo văn bản và quảng cáo hình ảnh trong cùng một nhóm quảng cáo lại có lợi khi quảng cáo trên Mạng hiển thị?
 

Điều này đảm bảo một trong các định dạng quảng cáo sẽ giành chiến thắng trong phiên đấu giá và hiển thị trên trang web của nhà xuất bản.

 

        có 48 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

Điều đó đảm bảo mức độ phù hợp tối đa do một số nhà xuất bản không chấp nhận tất cả các định dạng quảng cáo

 

        có 10 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

Quảng cáo hình ảnh cũng không hoạt động trên Mạng hiển thị

 

        có 2 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

Quảng cáo văn bản cũng không hoạt động trên Mạng hiển thị

 

        có 0 trong tổng số 60 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện