Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng

      767    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng. Để chia sẻ dữ liệu giữa Google Ads và nền tảng của đối tác, bạn cần thực hiện hành động gì?
   

  Tạo ID liên kết và chia sẻ ID đó với đối tác của bạn.

   

          có 14 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Cân nhắc chọn một đối tác không thuộc chương trình này vì đó là điều không thể.

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Xuất và chia sẻ dữ liệu dưới dạng tệp CSV.

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Thiết lập kết nối từ máy chủ đến máy chủ bằng cách sử dụng URL đăng lại.

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận