Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nói chung, các trang web dành cho thiết bị di động là phương tiện phù hợp để thu hút khách hàng mới và truyền cảm hứng cho các mối quan hệ mới

      909    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Nói chung, các trang web dành cho thiết bị di động là phương tiện phù hợp để thu hút khách hàng mới và truyền cảm hứng cho các mối quan hệ mới trong khi ứng dụng dành cho thiết bị di động là phương tiện phù hợp để phục vụ và thu hút các khách hàng hiện tại cũng như duy trì các mối quan hệ hiện tại.
   

  True

   

          có 9 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  False

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Bình luận