Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Giả sử bạn có một chiến dịch hoạt động tốt trên các thiết bị di động có giá thầu CPC tối đa là 2 đô la Mỹ

      935    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Giả sử bạn có một chiến dịch hoạt động tốt trên các thiết bị di động có giá thầu CPC tối đa là 2 đô la Mỹ. Để hiển thị quảng cáo của bạn cho nhiều khách hàng hơn trên thiết bị di động, bạn tăng giá thầu lên 15% cho tìm kiếm trên thiết bị di động. Giá thầu cuối cùng sẽ là bao nhiêu đối với các tìm kiếm số tiền giá thầu trên thiết bị di động?
   

  2,5 đô la

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  2,3 đô la

   

          có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  2 đô la

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  1,7 đô la

   

          có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận