Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một kiểu trang web mới hơn dành cho thiết bị di động có thể làm được nhiều việc mà chỉ ứng dụng mới làm được. Vì vậy, giữa trang web và ứng dụng chỉ còn ranh giới mong manh

      845    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một kiểu trang web mới hơn dành cho thiết bị di động có thể làm được nhiều việc mà chỉ ứng dụng mới làm được. Vì vậy, giữa trang web và ứng dụng chỉ còn ranh giới mong manh. Những trang web này được gọi là gì?
   

  Trang web tiến bộ

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Ứng dụng trang web dành cho thiết bị di động

   

          có 8 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Trang web dành cho thiết bị di động nâng cao

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Ứng dụng web tiến bộ

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận