Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?

      954    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?
   

  Dễ dàng lưu số điện thoại đó vào danh bạ điện thoại của họ.

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Chọn từ hai số điện thoại khác nhau để gọi điện.

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Nhấp vào trang web dành cho thiết bị di động của bạn thay vì gọi điện.

   

          có 9 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Dễ dàng lên lịch giúp nhà quảng cáo gọi lại khi đường dây bận.

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận