Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?

07/08/2019    260    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích cuộc gọi cho phép người dùng làm điều gì mà quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không cho phép?
 

Dễ dàng lưu số điện thoại đó vào danh bạ điện thoại của họ.

 

        có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

Chọn từ hai số điện thoại khác nhau để gọi điện.

 

        có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

Nhấp vào trang web dành cho thiết bị di động của bạn thay vì gọi điện.

 

        có 9 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

Dễ dàng lên lịch giúp nhà quảng cáo gọi lại khi đường dây bận.

 

        có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện