Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo có các cửa hàng trên toàn quốc có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để

      785    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một nhà quảng cáo có các cửa hàng trên toàn quốc có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để:
   

  giảm giá thầu xuống 50% đối với những người dùng ở trong phạm vi 10 dặm xung quanh cửa hàng của họ

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  nhắm mục tiêu đến người dùng theo cùng một cách trên tất cả các vị trí của họ

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  nhắm mục tiêu đến người dùng trong phạm vi 20 dặm xung quanh một thành phố cụ thể ở quốc gia đó

   

          có 17 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  nhắm mục tiêu đến người dùng trong phạm vi 10 dặm xung quanh một thành phố cụ thể ở quốc gia đó

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận