Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chuyển đổi cuộc gọi được theo dõi bởi các doanh nghiệp ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng có thể giúp nhà quảng cáo hiểu được giá trị mà các cuộc gọi từ quảng cáo của họ mang lại

      1.012    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chuyển đổi cuộc gọi được theo dõi bởi các doanh nghiệp ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng có thể giúp nhà quảng cáo hiểu được giá trị mà các cuộc gọi từ quảng cáo của họ mang lại bằng cách tính số cuộc gọi có thời lượng tối thiểu đến số chuyển tiếp Google dưới dạng chuyển đổi.
   

  Đúng

   

          có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Sai

   

          có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận