Chuyển đổi cuộc gọi được theo dõi bởi các doanh nghiệp ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng có thể giúp nhà quảng cáo hiểu được giá trị mà các cuộc gọi từ quảng cáo của họ mang lại

07/08/2019    266    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chuyển đổi cuộc gọi được theo dõi bởi các doanh nghiệp ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng có thể giúp nhà quảng cáo hiểu được giá trị mà các cuộc gọi từ quảng cáo của họ mang lại bằng cách tính số cuộc gọi có thời lượng tối thiểu đến số chuyển tiếp Google dưới dạng chuyển đổi.
 

Đúng

 

        có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Sai

 

        có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện