Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi do các doanh nghiệp theo dõi ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng để theo dõi cuộc gọi từ người dùng đã truy cập vào một trang web từ bất kỳ nguồn nào.

      983    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi do các doanh nghiệp theo dõi ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng để theo dõi cuộc gọi từ người dùng đã truy cập vào một trang web từ bất kỳ nguồn nào.
   

  Đúng

   

          có 0 trong tổng số 6 bạn chọn câu trả lời này

  Sai

   

          có 6 trong tổng số 6 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận