Có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi do các doanh nghiệp theo dõi ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng để theo dõi cuộc gọi từ người dùng đã truy cập vào một trang web từ bất kỳ nguồn nào.

07/08/2019    269    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi do các doanh nghiệp theo dõi ở những quốc gia đủ điều kiện sử dụng để theo dõi cuộc gọi từ người dùng đã truy cập vào một trang web từ bất kỳ nguồn nào.
 

Đúng

 

        có 0 trong tổng số 6 bạn chọn câu trả lời này

Sai

 

        có 6 trong tổng số 6 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện