Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một tài xế dừng lại đổ xăng và điện thoại thông minh của họ nhận được tin nhắn cho biết có một quán cà phê miễn phí bên trong trạm xăng

      868    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một tài xế dừng lại đổ xăng và điện thoại thông minh của họ nhận được tin nhắn cho biết có một quán cà phê miễn phí bên trong trạm xăng. Thiết bị di động cung cấp cho nhà quảng cáo điều gì để họ có thể hiển thị tin này cho khách hàng?
   

  Tín hiệu di động

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Wi-Fi

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Ngữ cảnh

   

          có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Hồ sơ khách hàng

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận