Một tài xế dừng lại đổ xăng và điện thoại thông minh của họ nhận được tin nhắn cho biết có một quán cà phê miễn phí bên trong trạm xăng

07/08/2019    268    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một tài xế dừng lại đổ xăng và điện thoại thông minh của họ nhận được tin nhắn cho biết có một quán cà phê miễn phí bên trong trạm xăng. Thiết bị di động cung cấp cho nhà quảng cáo điều gì để họ có thể hiển thị tin này cho khách hàng?
 

Tín hiệu di động

 

        có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Wi-Fi

 

        có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Ngữ cảnh

 

        có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Hồ sơ khách hàng

 

        có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện