Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Lý do khiến nhiều nhà quảng cáo đánh giá thấp đóng góp của thiết bị di động đối với chuyển đổi là gì?

      914    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Lý do khiến nhiều nhà quảng cáo đánh giá thấp đóng góp của thiết bị di động đối với chuyển đổi là gì?
   

  Họ không sử dụng Google Ads.

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Chưa ai có cách để “đánh giá” đóng góp của thiết bị di động.

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Nhiều người bán lẻ truyền thống không phải là người dùng thiết bị di động.

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Họ sử dụng mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng để đánh giá hiệu suất. Mô hình này bỏ qua các lần nhấp chuột trước đó có thể đến từ các thiết bị khác trong đường dẫn chuyển đổi.

   

          có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận