Tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu đến những người

07/08/2019    257    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu đến những người:
 

đã tìm kiếm ứng dụng của bạn

 

        có 1 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

đã tìm kiếm các ứng dụng tương tự như ứng dụng của bạn

 

        có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

đã sử dụng ứng dụng của bạn trước đây

 

        có 13 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

tất cả các câu trả lời trên đều sai

 

        có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện