Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu đến những người

      931    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiếp thị lại ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu đến những người:
   

  đã tìm kiếm ứng dụng của bạn

   

          có 2 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  đã tìm kiếm các ứng dụng tương tự như ứng dụng của bạn

   

          có 0 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  đã sử dụng ứng dụng của bạn trước đây

   

          có 15 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  tất cả các câu trả lời trên đều sai

   

          có 0 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận