Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.

      737    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: .... là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.
   

  Liên kết trang web

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Công cụ lập kế hoạch từ khóa

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Theo dõi chuyển đổi

   

          có 11 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích ứng dụng

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận