là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.

07/08/2019    231    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: .... là công cụ có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn; liệu họ đã mua hàng, tải xuống ứng dụng hay gọi đến doanh nghiệp của bạn.
 

Liên kết trang web

 

        có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Công cụ lập kế hoạch từ khóa

 

        có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Theo dõi chuyển đổi

 

        có 11 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Tiện ích ứng dụng

 

        có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện