Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tất cả những yếu tố này đã được đề xuất sử dụng để giúp tạo một trang web nhanh hơn, ngoại trừ yếu tố nào?

      949    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tất cả những yếu tố này đã được đề xuất sử dụng để giúp tạo một trang web nhanh hơn, ngoại trừ yếu tố nào?
   

  Thực hiện các phương pháp hay nhất về AMP (Accelerated Mobile Page)

   

          có 0 trong tổng số 7 bạn chọn câu trả lời này

  Tối ưu hóa cung cấp nội dung

   

          có 6 trong tổng số 7 bạn chọn câu trả lời này

  Các cuộc khảo sát khách hàng về hiệu suất của trang web

   

          có 1 trong tổng số 7 bạn chọn câu trả lời này

  Trang web hoạt động trên nhiều màn hình và thiết bị

   

          có 0 trong tổng số 7 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận