Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để theo dõi chuyển đổi trong một ứng dụng, bạn có thể thêm SDK Firebase vào ứng dụng của mình. SDK là từ viết tắt của

      1.023    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để theo dõi chuyển đổi trong một ứng dụng, bạn có thể thêm SDK Firebase vào ứng dụng của mình. SDK là từ viết tắt của
   

  software deprecation kit

   

          có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  software development kit

   

          có 12 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  schema development key

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  schema development kit

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận