Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game.

      849    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Marissa là trưởng bộ phận tiếp thị của một game phổ biến chơi miễn phí. Mục tiêu của cô là tăng doanh thu mà công ty kiếm được từ việc mua hàng trong game. Marissa nên tối ưu hóa điều gì trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu của cô?
   

  Tối ưu hóa Cửa hàng Google Play

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Thu hút người dùng mới cho ứng dụng của cô.

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Thu hút người dùng mới có khả năng hoàn tất hành động trong ứng dụng.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Chi phí mỗi lần cài đặt mục tiêu (tCPI)

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận