Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Cần có yêu cầu nào sau đây để kết nối Firebase với Google Ads?

      1.122    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Cần có yêu cầu nào sau đây để kết nối Firebase với Google Ads?
   

  Hơn 100 lượt cài đặt ứng dụng hoặc chuyển đổi

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Kiến ​​thức làm việc về các công nghệ phân bổ nhấp chuột trên thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Ít nhất 1 lượt cài đặt ứng dụng hoặc chuyển đổi

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Trong Firebase, tài khoản của bạn phải là tài khoản chủ sở hữu dự án mà bạn muốn liên kết. Trong Google Ads, tài khoản Google cần có quyền truy cập quản trị.

   

          có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận