Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến dịch ứng dụng toàn cầu chạy ở đâu?

      986    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chiến dịch ứng dụng toàn cầu chạy ở đâu?
   

  Chỉ trên AdMob

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị cũng như YouTube

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ trên cửa hàng Google Play

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Trong các ứng dụng khác, còn được gọi là trong ứng dụng

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận