Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Phân bổ theo hướng dữ liệu của Google Ads cấp tín dụng cho chuyển đổi như thế nào

      825    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Phân bổ theo hướng dữ liệu của Google Ads cấp tín dụng cho chuyển đổi như thế nào?
   

  Phương pháp này cấp nhiều tín dụng hơn cho các lần nhấp chuột đã xảy ra gần hơn với thời gian chuyển đổi.

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Phương pháp này sử dụng mô hình tuyến tính để cấp tín dụng cho các chuyển đổi bằng nhau giữa tất cả các lần nhấp trên đường dẫn.

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Phương pháp này cấp 40% tín dụng cho lần nhấp đầu tiên và trải đều 60% tín dụng còn lại trên tất cả các lần nhấp khác trong đường dẫn chuyển đổi.

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Phương pháp này sử dụng dữ liệu tài khoản duy nhất của bạn và công nghệ học máy để phân bổ tín dụng giữa các lần nhấp vào quảng cáo theo điểm liên hệ nào quan trọng nhất đối với chuyển đổi.

   

          có 8 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận