Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?

      959    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Làm thế nào để bạn có thể thu hút lại những người dùng đã bỏ qua ứng dụng của bạn sau lần sử dụng đầu tiên?
   

  Giảm giá sâu hơn để thu hút khách truy cập.

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Bằng cách cung cấp phiếu đổi hàng cho người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Bằng cách thu hút người dùng truy cập vào trang web của bạn trên máy tính để bàn

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tiếp thị lại người dùng ứng dụng bằng thông điệp hấp dẫn trên mạng tìm kiếm, hiển thị và video.

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận