Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp cải thiện các cơ hội đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang?

      1.063    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp cải thiện các cơ hội đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang?
   

  Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận