Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Liên kết sâu cho phép:

      922    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Liên kết sâu cho phép:
   

  quảng cáo chỉ hướng khách hàng mới vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng

   

          có 11 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  quảng cáo hướng khách hàng vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng

   

          có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  người dùng thiết bị di động và máy tính để bàn di chuyển trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  người dùng máy tính để bàn có thể truy cập vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận