Liên kết sâu cho phép:

09/08/2019    265    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Liên kết sâu cho phép:
 

quảng cáo chỉ hướng khách hàng mới vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng

 

        có 11 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

quảng cáo hướng khách hàng vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn của ứng dụng

 

        có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

người dùng thiết bị di động và máy tính để bàn di chuyển trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

người dùng máy tính để bàn có thể truy cập vào các phần sâu hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong một ứng dụng dành cho thiết bị di động

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện