Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo ứng dụng muốn sử dụng một công ty theo dõi của bên thứ ba để:

      942    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Một nhà quảng cáo ứng dụng muốn sử dụng một công ty theo dõi của bên thứ ba để:
   

  nhận được báo cáo về phân tích mức độ sử dụng cơ bản

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  có nhiều quyền kiểm soát hơn khi giao tiếp với từng mạng quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  có một SDK duy nhất được thêm vào ứng dụng của bạn thay vì một SDK từ từng mạng quảng cáo

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  xem ai trong số những người dùng ứng dụng mới đến từ nhấp chuột hoặc lượt xem quảng cáo gần đây

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận