Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Số lần hiển thị có thể xem cho phép bạn:

      1.177    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Số lần hiển thị có thể xem cho phép bạn
   

  chỉ trả tiền cho những quảng cáo được xem thực sự

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  trả tiền cho những quảng cáo hiển thị ở vị trí có thể xem được

   

          có 16 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  chỉ trả tiền cho quảng cáo video được xem trong vòng một giờ

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  trả tiền cho những quảng cáo vừa được xem vừa được chuyển đổi

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận