Số lần hiển thị có thể xem cho phép bạn:

12/08/2019    313    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Số lần hiển thị có thể xem cho phép bạn
 

chỉ trả tiền cho những quảng cáo được xem thực sự

 

        có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

trả tiền cho những quảng cáo hiển thị ở vị trí có thể xem được

 

        có 16 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

chỉ trả tiền cho quảng cáo video được xem trong vòng một giờ

 

        có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

trả tiền cho những quảng cáo vừa được xem vừa được chuyển đổi

 

        có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện