Để hiển thị một quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện trên các trang web của đối tác tìm kiếm, trên phiên bản Google Maps dành cho thiết bị di động, bạn nên sử dụng

12/08/2019    353    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để hiển thị một quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện trên các trang web của đối tác tìm kiếm, trên phiên bản Google Maps dành cho thiết bị di động, bạn nên sử dụng:
 

tiện ích sản phẩm

 

        có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

tiện ích dành cho thiết bị di động

 

        có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

tiện ích lượt truy cập cửa hàng

 

        có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

tiện ích vị trí

 

        có 8 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện