Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để hiển thị một quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện trên các trang web của đối tác tìm kiếm, trên phiên bản Google Maps dành cho thiết bị di động, bạn nên sử dụng

      1.277    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để hiển thị một quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện trên các trang web của đối tác tìm kiếm, trên phiên bản Google Maps dành cho thiết bị di động, bạn nên sử dụng:
   

  tiện ích sản phẩm

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  tiện ích dành cho thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  tiện ích lượt truy cập cửa hàng

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  tiện ích vị trí

   

          có 8 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận