Bạn có thể sử dụng URL hiển thị cụ thể trên thiết bị di động để

12/08/2019    423    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Bạn có thể sử dụng URL hiển thị cụ thể trên thiết bị di động để:
 

Phân biệt bạn với các nhà quảng cáo khác

 

        có 1 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

Cho biết rằng bạn có trang đích thân thiện với điện thoại di động

 

        có 17 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

Cho người tiêu dùng biết rằng bạn là một thương hiệu lớn

 

        có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

Theo dõi chuyển đổi hiệu quả cho trang web trên máy tính để bàn của bạn

 

        có 2 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện