Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nhiều trang web trên thiết bị di động thành công có “mục tiêu cảm ứng” lớn cho nhấp chuột tính đến

      1.391    4.67/5 trong 6 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Nhiều trang web trên thiết bị di động thành công có “mục tiêu cảm ứng” lớn cho nhấp chuột tính đến...
   

  thời gian trong ngày

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  thiết kế đáp ứng dựa trên cảm ứng

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  thiếu độ chính xác trên màn hình cảm ứng

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  vị trí nơi thiết bị di động đang được sử dụng

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận