Nhiều trang web trên thiết bị di động thành công có “mục tiêu cảm ứng” lớn cho nhấp chuột tính đến

12/08/2019    416    4.67/5 trong 6 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Nhiều trang web trên thiết bị di động thành công có “mục tiêu cảm ứng” lớn cho nhấp chuột tính đến...
 

thời gian trong ngày

 

        có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

thiết kế đáp ứng dựa trên cảm ứng

 

        có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

thiếu độ chính xác trên màn hình cảm ứng

 

        có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

vị trí nơi thiết bị di động đang được sử dụng

 

        có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện