Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Cách đơn giản để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng thiết bị di động khi họ ở gần vị trí cửa hàng thực của bạn là gì?

      1.313    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Cách đơn giản để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng thiết bị di động khi họ ở gần vị trí cửa hàng thực của bạn là gì?
   

  Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh Google địa điểm kinh doanh của tôi.

   

          có 16 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Nhắm mục tiêu đến người dùng cụ thể mà bạn biết là sống gần cửa hàng của mình.

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh thành phố của bạn.

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Nhắm mục tiêu đến người dùng mà bạn biết đã gọi quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại Google Ads của bạn.

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận