Cách đơn giản để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng thiết bị di động khi họ ở gần vị trí cửa hàng thực của bạn là gì?

12/08/2019    373    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Cách đơn giản để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng thiết bị di động khi họ ở gần vị trí cửa hàng thực của bạn là gì?
 

Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh Google địa điểm kinh doanh của tôi.

 

        có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Nhắm mục tiêu đến người dùng cụ thể mà bạn biết là sống gần cửa hàng của mình.

 

        có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Nhắm mục tiêu đến bán kính xung quanh thành phố của bạn.

 

        có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Nhắm mục tiêu đến người dùng mà bạn biết đã gọi quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại Google Ads của bạn.

 

        có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện