Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?

12/08/2019    469    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?
 

Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và gọi điện cho doanh nghiệp

 

        có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và chuyển đổi trên trang web

 

        có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp chuột và sau đó chuyển đổi trên trang web

 

        có 14 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị và chuyển đổi trên trang web

 

        có 2 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện