Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?

      1.567    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?
   

  Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và gọi điện cho doanh nghiệp

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và chuyển đổi trên trang web

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp chuột và sau đó chuyển đổi trên trang web

   

          có 16 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị và chuyển đổi trên trang web

   

          có 3 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận