Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một trong những lý do mà nhà quảng cáo nên cân nhắc việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng là gì?

      127    4.75/5 trong 2 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Một trong những lý do mà nhà quảng cáo nên cân nhắc việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng là gì?
   

  Thử nghiệm A/B

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Google Ads được cập nhật tự động

   

          có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Các phiên đấu giá luôn biến động

   

          có 12 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Cần lập kế hoạch để tính mức trung bình của tỷ lệ nhấp

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận