Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể làm gì để giúp anh đơn giản hóa quá trình quảng cáo với ngân sách hạn hẹp?

      577    4.65/5 trong 18 lượt 
  Alex chỉ có nguồn ngân sách hạn hẹp và cần chi tiêu hiệu quả. Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể làm gì để giúp anh đơn giản hóa quá trình quảng cáo với ngân sách hạn hẹp?
   

  Bằng cách cố gắng giảm chi tiêu hàng ngày xuống mức tối thiểu.

   

          có 1 trong tổng số 36 bạn chọn câu trả lời này

  Bằng cách chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang web có lưu lượng truy cập thấp.

   

          có 1 trong tổng số 36 bạn chọn câu trả lời này

  Bằng cách tự động đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi.

   

          có 34 trong tổng số 36 bạn chọn câu trả lời này

  Bằng cách chỉ hiển thị quảng cáo vào những thời điểm có lưu lượng tìm kiếm thấp.

   

          có 0 trong tổng số 36 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận