Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Gina muốn thử nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và đoạn mô tả để tối ưu hoá kết quả của mình

      795    4.21/5 trong 7 lượt 
  Gina muốn thử nhiều cách kết hợp dòng tiêu đề và đoạn mô tả để tối ưu hoá kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của cô ấy gợi ý sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Gina có thể rút ra 2 lợi ích nào từ việc sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng? (Chọn 2 câu trả lời).
   

  Kênh dài hơn

   

          có 0 trong tổng số 53 bạn chọn câu trả lời này

  Linh hoạt hơn

   

          có 28 trong tổng số 53 bạn chọn câu trả lời này

  eCTR thấp hơn

   

          có 0 trong tổng số 53 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng mức độ liên quan

   

          có 25 trong tổng số 53 bạn chọn câu trả lời này

  Lượt nhấp chuột gian lận ít hơn

   

          có 0 trong tổng số 53 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận