Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cạnh tranh với quảng cáo giá mỗ nghìn lần hiển thị (CPM) như thế nào

      4.770    4.67/5 trong 6 lượt 
  Quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cạnh tranh với quảng cáo giá mỗ nghìn lần hiển thị (CPM) như thế nào trên Mạng hiển thị của Google?

  -  Giá thầu CPM được chuyển đổi hiệu quả thành giá thầu CPC

  -  Giá thầu CPC và CPM chỉ cạnh tranh với các giá thầu cùng loại

  -  Quảng cáo sử dụng giá thầu CPC không được phép cạnh tranh trên Mạng hiển thị

  -  Giá thầu CPC được chuyển đổi hiệu quả thành giá thầu CPM 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận